Zasady rezerwacji i odwoływania wizyt w gabinecie FizjoHuta sp. z o. o. 

  1. Rezerwacji wizyty można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 511 169 531 lub internetowo, za pośrednictwem aplikacji Booksy lub osobiście pod adresem Os. Jagiellońskie 19/24, 31-834 Kraków.
  2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu.
  3. Istnieje możliwość przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
  4. Odwołania wizyty można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem SMS lub online nie później niż 20 godzin przed umówionym terminem.
  5. Odwołanie wizyty później niż 20 godzin przed zaplanowanym terminem lub niepojawienie się na wizycie skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50%ceny wizyty. Kwota należności wraz z numerem konta zostanie wysłana w linku za pośrednictwem SMS przez pracownika FizjoHuty z numeru telefonu 511 169 531. Płatności należy dokonać w ciągu 7 dni z linku lub przelewem na nr konta 48 1140 2004 0000 3602 8194 7262 MBank FizjoHuta sp. z o.o., w  tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko. Pacjent, który nie ureguluje zaległej należności zostanie nią obciążony przy najbliższej wizycie w gabinecie FizjoHuta.  
  6. Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Pacjenta z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.