Rehabilitacja przed i po zabiegach ortognatycznych

Rehabilitacja przed i po zabiegu ortognatycznym jest zindywidualizowanym procesem, dopasowanym do konkretnych potrzeb pacjenta i rodzaju przeprowadzonej operacji.