Terapia zaburzeń napięcia mięśniowego

O zaburzeniach dystrybucji napięcia mięśniowego mówimy kiedy jedna grupa mięśni jest osłabiona a druga w nadmiernym napięciu.
Skutkiem może być:

  • nieprawidłowy wzorzec ruchu,
  • pogorszona jakość umiejętności ruchowych,
  • brak umiejętności motorycznych adekwatnie do wieku,
  • ruch wykonywany z kompensacją a w konsekwencji bóle, asymetrie itp.

 

Poprzez zabawę, techniki manualne, ćwiczenia, kinesiotaping oraz metody neurorozwojowe uczymy ciało ruchu w prawidłowych wzorcach oraz przywracamy prawidłowy balans pomiędzy grupami mięśni co umożliwia prawidłowy rozwój kontroli posturalnej oraz motoryki dużej i małej.